One thought on “July 19, 2011 Editorial

  1. 1st Mayor Remote Control Airplane Exhibition: Fly High! Soar High! Asenso Siaton

    Gihugupan sa ubayubay nga mga taga Siaton ug kasikbit nga lungsod ang gipahigayon nga “1st Mayor Remote Control Airplane Exhibition: Fly High! Soar High! Asenso Siaton” nga gipahigayon sa Bondo, Siaton.
    Gisalmotan kini sa Dumaguete Aero-Modelers.
    Kapin sa 20 ka mga remote control nga mga eroplano ang gipalupad sa kawanangan nga milingaw ug nakahinangha sa mga tawo ma-bata man o tigulang, ma-adunahan o kabus.

    Continue reading here: http://www.negroschronicle.net/?p=15601

Leave a Reply

Your email address will not be published.